Beam Central Vacuum System - Electrolux
Beam Prednosti
Beam Sistem
O Nama
Kontaktirajte Nas

Kako funkcioniše sistem

Po stanu, kući, poslovnoj zgradi, hotelu, restoranu ili bilo kom prostoru koji treba da se usisava, postavljaju se specijalne utičnice za crevo koje su, preko instalacione mreže napravljene od specijalnih PVC cevi, povezane sa usisivačem. Usisivač (sa kontejnerom za prašinu) se obično montira izvan životnog prostora (na zidu garaže, terase, podrumskih prostorija itd.) čime se u boravišnom prostoru eliminiše i buka i mikroprašina. Stavljanjem creva za usisavanje u bilo koju od utičnica aktivira se ceo sistem! Za dodatni komfor prilikom usisavanja sva creva za usisavnje koja mi uvozimo imaju na rukohvatu mali prekidač kojim se aktivira ili deaktivira ceo sistem.

"BEAM" centralni sistem za usisavanje čine sledeće komponente:

  1. Usisivač sa kanisterom za prašinu
  2. Crevo za usisavanje
  3. Četke i delovi za usisavanje
  4. Utičnice za crevo
  5. Instalaciona mreža

1. Usisivač i kanister za prašinu čine jednu celinu i montiraju se na zidu garaže, podruma, ostave, terase itd., uglavnom izvan životnog prostora, čime se u životnom prostoru eliminiše i buka i mikroprašina.
Filter u usisivaču se nikad ne menja, kese za prašinu ne postoje, a kanister se  prazni samo 3-4 puta godišnje.

2. Crevo za usisavanje je nelomljivo, izuzetno lagano i ne može da ošteti nameštaj ili ivice zida. Na rukohvatu creva nalazi se mali prekidač kojim se uključuje i isključuje ceo sistem.

3. Četke i delovi za usisavanje su napravljeni od vrhunskih materijala i dizajnirani su tako da se sa njima može, najbrže, najlakše i najbolje usisati ceo prostor i nameštaj.

4. Utičnice za crevo se raspoređuju po prostoru koji treba da se usisava i to prema potrebi, a u dogovoru sa investitorom. Kada se crevo za usisavanje stavi u jednu od ovih utičnica - ceo sistem se aktivira.

5. Cevna mreža povezuje utičnice sa usisivačem i sa kanisterom za prašinu. Ona se obično postavlja pre malterisanja, tako da se kasnije na zidu vide samo dekorativne utičnice za crevo.